English (UK)

Vi ser etter dyktige medarbeidere


Er du en av dem?
 

Våre tjenester

Laugstol er en elektroentreprenør med virksomhet innen nettinfrastruktur, elektroinstallasjon, telecom, samferdsel/belysning og bygg/industriautomasjon.

Nett og kraft

Les mer

Veg Tunnel Bane

Les mer

Bygg Eiendom

Les mer

Industri Marine

Les mer

Ælvespeilet Kulturhus

Ælvespeilet Kulturhus i Porsgrunn er et prosjekt som består av syv ulike bygg som er samlet i en klynge, med en gjennomgående gate i senter av alle byggene, som binner disse sammen. Utforming av bygget er noe utenom det tradisjonelle og danner et nyskapende bygg. Byggets areal er på ca. 3400m2 og skal fremstå som et kulturhus som skal samle de fleste kulturtilbud i Porsgrunn kommune.

Ælvespeilet Kulturhus

 • Det ble utført komplett el installasjon i kontorer, saler, fellesarealer, kafe, garderober og lagerrom.
 • Installasjon av Hovedfordeling og underfordelinger.
 • Opplegg for lys dimme anlegg i saler.
 • Opplegg av lydanlegg i saler.
 • Opplegg til motorer for kjøring av tepper i saler.
 • Brannvarslingsanlegg.
 • Nødlysanlegg.
 • El opplegg for ventilasjons anleggene.
 • Knx anlegg opp mott lys, ventilasjon, nødlysanlegg, persienner.
 • El opplegg for kjølevannspumper.
 • Utvendig belysning.
 • Utvendig varmekabelanlegg.
 • Utvendig rekkverk i trapp med integrert belysning som dimmer ned når det ikke er bevegelse og øker i lys styrke så fort man beveger seg inn i trappen.
Nettselskaper i Norge

Alle nettselskaper i Norge har hatt et pålegg fra DSB om å bygge ned mastearrangementer fra luft til bakkenivå.
Laugstol har hatt oppdrag både for Hafslund og Skagerak Nett. For SN bygde Laugstol ned 123 mastearrangementer.
Ulike tekniske løsninger ble valgt, fra forenklet til komplett nedbygging av mastepunkt med omkringliggende linje nett.

Nettselskaper i Norge

Statens Vegvesen

Statens Vegvesen startet et Forsknings- og utviklingsprosjekt i 2014, med Laugstol (Den gang Skagerak Elektro) som samarbeidspartner.
Her har vi har montert armaturer fra 5 forskjellige leverandører, med 4 forskjellige styringsalternativer, på 2 strekninger i Vestfold. FV325 - Hortensveien og FV313 – Sande.
Målet med prosjektet er for SVV å kunne få noen gode tall på strømbesparinspotensialet ved de forskjellige styringsmetodene

Statens Vegvesen

 • Skaper med spenningsmanipulasjon for dimming av eksisterende veilysarmaturer
 • Nye armaturer styrt via DALI, der armaturen dimmes ned når det ikke er trafikk og dimmes opp når det registreres biler eller andre trafikanter i vegbanen.
 • Nye armaturer med innebygget automatisk nattsenking - Anleggene ble ferdigstilt i 2015 og strømforbruket analyseres fortløpende, med gode resultater så langt.

Mer