English (UK)

Miljøfyrtårn

Laugstol innehar sertifikat som Miljøfyrtårn, som bevis på at selskapet tar miljø- og samfunnsansvar på alvor.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil

dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar

Laugstol arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Vi oppfyller de krav og gjennomfører de tiltak som gjelder for en miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø innenfor vår bransje.

Vi leverer årlige miljørapporter og hvert tredje år må selskapet vårt resertifiseres.

2019 rapport

2018 rapport

Sertfikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Last ned PDF