English (UK)

Driftsleder hos Jotun

Laugstol AS innehar rollen som driftsleder for høyspentanleggene v/Jotun fabrikker i Sandefjord.

Laugstol bistår samtidig med montasjearbeider og sist helg var flere aktører engasjert for å demontere en gammel 400V lavspenttavle. I den forbindelse sørget våre montører for til/frakopling og nye kabelforbindelser mellom transformatoren og strømskinne-pakke.

Driftsleder har ansvar for at virksomheten organiserer elsikkerhetsarbeidet på en trygg og etterprøvbar måte for de høyspente anleggene til virksomheten. Laugstol tilbyr i dag en rekke eiere av høyspentanlegg i Vestfold og Telemark prosjektering, drift og vedlikehold i henhold til regelverk fastsatt av DSB. 

#laugstol #jotun #driftsleder #industri #elektro #elkraft #høyspenning #vestfoldogtelemark