English (UK)

Priser

Leie og montasje av byggestrømskap hos Laugstol AS

Priser og vilkår

Ved bestilling faktureres opp- og nedmontering totalt kr. 8.500,- + mva.

Dette gjelder ved standard plassering og tilkobling ved Everkets kabelskap og/eller i stolpe.

Ved tilkobling i nettstasjon tilkommer Everkets gebyr.

Døgnleie kr. 25,- + mva pr dag

Strøm og nettleie faktureres med 10% påslag på gjeldende priser.

Byggestrøm over 63A - pris etter avtale.

  • Ved opp/nedmontering i avstand utover 15km fra nærmeste avdelingskontor og/eller ved spesielle behov for transportmidler (f.eks. båt, ATV e.l.), faktureres medgått km, tid og materiell/utstyr (standard priser).
  • Ved behov for kabel/linje strekk utover 10m vil dette faktureres etter medgått tid og materiell (standard priser).
  • Utbedring av skader på byggestrømskap faktureres etter medgått tid og materiell (standard priser).
  • Alle priser er eks MVA.
  • Vi påberoper oss retten til å stenge og demontere byggeskapet uten forvarsel dersom faktura ikke gjøres opp løpende.
  • Laugstol kan regulere prisene en gang pr. år.

I vår pris er følgende også inkludert:

  • Oppmelding av anlegg til netteier
  • Dokumentasjon- og administrasjonsgebyr