English (UK)

Byskogen, Larvik

Laugstol AS, i samarbeid med Stensvold Anlegg AS renoverer gatelyset i bydelen Byskogen, for Larvik Kommune.

Eksisterende anlegg består av eldre tremaster og luftnett, og etter en råtekontroll ble det avdekket flere dårlige master som Larvik Kommune ønsket å utbedre.

Etter litt idemyldring og godt samarbeid kom vi i felleskap frem til at her var det best å renovere hele anlegget slik at man fikk alle kabeletater ned i bakken, samt nye stålmaster og dagens LED armaturer som gir både godt lys og er energieffektive.

Dette blir et godt anlegg for både anleggseier Larvik Kommune og for publikum.

Takk for oppdraget og tillitten!

 Byskogen3