English (UK)

Foretakssertifisering

Laugstol er nå sertifisert foretak for å foreta internkontroll iht. NEK-405
Vi kan tilby montørtjenester og kontroll innenfor:
• NEK-405-1 Bolig
• NEK-405-2 Næringsbygg
• NEK-405-3 Termografi

Laugstol (avd. Telemark) er også godkjent iht. NEK-405-4 Foretakssertifisering

Laugstol er i tillegg FG godkjent og registrert i forsikringsselskapenes database. Med kunnskap om at elektrisk feil er årsaken til svært mange branner, både innen privat og næringsbygg, er det alles ønske å iverksette nødvendige tiltak. Forsikringsselskapene oppfordrer sine forsikringskunder innen næring og landbruk samt privat til å gjennomføre el-kontroll.

Dette kan Laugstol hjelpe dere med - Ta kontakt dersom dere ønsker å benytte våre tjenester! For mer info se våre hjemmesider www.laugstol.no

Om selskapet Laugstol

Laugstol AS er en elektroentreprenør med virksomhet innen nettinfrastruktur, jernbane/elektro, vei/elektro, drift og vedlikehold kraftverk, elektroinstallasjon, telekom, og automasjon (bygg og industri). Hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Selskapet er i sterk vekst og sysselsetter om lag 160 personer lokalisert i Porsgrunn, Arendal, Tønsberg og Drammen. Forretningsmodellen baserer seg på profesjonell gjennomføring av større og mindre prosjekter, samt rammeavtaler for større kunder. Kundeporteføljen er solid med overvekt av offentlig sektor, større nettselskaper og næring.

«Sammen Skaper Vi God Energi»

 

DNV NO Foretaksertifisering col2