English (UK)

HMS fokus

Etter å ha satt ytterligere søkelys på HMS, kjørt et omfattende HMS prosjekt og over tid jobbet målbevisst med temaet, ser vi nå at innsatsen bærer frukter – det er i dag 541 dager siden siste fraværsskade og H1 / H2 verdier i Laugstol har siden mars i år vært 0.

Her er det mange gode krefter som har bidratt- et klapp på skuldra til våre dyktige montører som gjennom sitt daglige arbeid alltid har et øye på sikkerheten og er opptatt av å ta vare på seg selv og gode kollegaer. Et klapp på skuldra også til prosjektledelse og øvrige ledere/administrasjon for bl.a. forbedret informasjon, gjennomføring av overordnede risikovurderinger og ABS/sikkerhetsrunder. Dette er slik Laugstol ønsker å fremstå- og slik skal det fortsette!