English (UK)

Julen 2020

Laugstol AS retter også i år en ekstra oppmerksomhet til ulike grupper/institusjoner som gjennom sitt arbeid utgjør en forskjell i hverdagen. Denne gangen velger vi i Laugstol å sette søkelys på barn og unge som i ulik grad har behov for behandling og hjelp.

Laugstol AS retter i 2020 en ekstra takk til:

  • Barneavdelingen (BUA) ved Sørlandet Sykehus, avdeling Arendal - 5.000kr. «Julehilsen fra Laugstol, avdeling Froland/Agder»
  •  Barnas Stasjon (Blå Kors) i Drammen – 5.000kr. «Julehilsen fra Laugstol, avdeling Drammen/Viken»
  •  Sykehusklovnene v/Sykehuset i Telemark (Skien) – 20.000kr. «Julehilsen fra Laugstol, avdeling Porsgrunn/Telemark»
  •  Barneavdelingen v/Sykehuset i Vestfold HF (Tønsberg) – 10.000kr. «Julehilsen fra Laugstol, avdeling Tønsberg/Vestfold»

Nissebilde2