English (UK)

Laugstol med på Norcems karbonfangst

Laugstol AS har nylig vunnet en rammeavtale som en av totalt fire leverandører når det gjelder elektroinstallasjonsarbeider i forbindelse med karbonfangst og lagring (CCS) v/Norcems fabrikk i Brevik.
Oppdragene innen elektroinstallasjon / montasje vil bestå av både høy- og lavspenningsarbeider.
Rammeavtalens varighet er fire år. Oppdragsgiver har opsjon på forlengelse av rammeavtalen i ytterligere ett år, til sammen maksimalt fem år. Antall avrop og størrelsen på disse vil variere fra år til år. Det estimeres et behov for 10-15 personer gjennom avtaleperioden, med en bemanningstopp på inntil 50 samtidige ressurser i perioden Q2 og Q3 i 2023 (fordelt på de fire leverandørene).

Norcem og karbonfangst

Karbonfangst og lagring kan spille en viktig rolle i å stoppe klimaendringene. Per i dag finnes det mange tusen energi- og industrianlegg i verden som slipper ut store mengder CO2. For mange av dem er karbonfangst og lagring (CCS) den eneste løsningen for å bli utslippsfri.

Norge og Norcem viser lederskap innen karbonfangst og lagring. Norcem har over lang tid samarbeidet tett med ulike institusjoner og fagmiljøer om alt fra forskning og konseptstudier, til arbeidet med fullskala implementering av denne helt nødvendige klimateknologien. 

Vi i Laugstol er stolte av å få være en del av dette spennende arbeidet!

Norcem Brevik2