English (UK)

Lovpålagt opplæring

Laugstol er i disse dager midt inne i sin årlige, lovpålagte opplæring og trening. I løpet av et par uker i februar gjennomføres bl.a. FSE m/førstehjelp, nedfiring/redning fra stolpe, samt div. DI kurs og kontroll av utstyr.

Fin innsats og mange blide ansikt i vintersola hos AAK Safety

 @aaksafety@trainor

#laugstol#hms#godenergi#

 Stolpeklatring2

Opplaering