English (UK)

Montasje av jordfeilovervåkingsutstyr for Lede AS

Laugstol AS - montasje av jordfeilovervåkingsutstyr for Lede AS
I perioden 10.1.2022 til 31.7.2023 skal prosjektledelse og 3 montørlag (+ reservelag) sørge for montering av jordfeilovervåkingsutstyr i ca. 1.600 nettstasjoner i Lede AS forsyningsområde Vestfold og Telemark. I snitt vil dette si en ukentlig produksjon på 27 stk. nettstasjoner.

Bakgrunn / info om prosjektet:

DSB har i forskrift om elektriske forsyningsanlegg §5.2 lagt ned krav om «Indikasjon av jordfeil i lavspenningsnettet», under hver nettstasjon. Pålegget gjelder alle nettstasjoner der det har vært topologiendringer etter 2006. Lede AS har valgt «Jordfeilsdeteksjon ved spenningsovervåkning».

Det er fire kategorier nettstasjoner:

  1. Frittstående, innvendig betjent
  2. Frittstående, utvendig betjent (inkl. mastefot)
  3. I bygg
  4. Mastearrangementer

Et utvalg av følgende komponenter blir montert i nettstasjonene:

-          Utvendig skap

-          Mastermåler med I/O modul

-          Nettanalysator

-          Nullpunkts sikring

-          Strømtrafoer

Arbeidsmetode og HMS:

Primært arbeid på frakoblet anlegg (varslede strømstanser), med utkobling av trafobryter og deretter etablering av barrierer med jording og sikring mot innkobling.

Som alltid settes HMS og sikkerhet høyt i Laugstol AS, og dette prosjektet er selvfølgelig intet unntak.

Det skal i prosjektet følges opp med et betydelig antall ABS observasjoner/besøk i felt («sikkerhetsrunder»), med spesielt søkelys på oppfølging av nattstanser. Målet er null skader og/eller alvorlige hendelser – dette har vi stor tro på å klare, gjennom daglig, gode vurderinger fra både montører og prosjektledelse. Vi bryr oss om hverandre og gjør hverandre gode!

Til alle involverte – stå på og lykke til!

#laugstol#lede#hms#sikkerhet#kvalitet#vestfoldogtelemark#dsb#energimontasje#sammenskapervigodenergi#

JFO3 bilde

Frode og Torgeir er 2 av montørene som skal bidra i JFO-prosjektet – her i f m utkobling, spenningsprøving og jording av en nettstasjon i Sandefjord.