English (UK)

Næringsminister Jan Christian Vestre besøker Laugstol

Porsgrunn kommune hadde mandag 30.05.2022 invitert til en markering og feiring av nå har alle brikker falt på plass for å utvikle det nye næringsområdet på Enger i Porsgrunn. En nøtt har vært veisystemet i området som har hatt behov for oppgradering og reguleringsplanen for industrifeltet inneholder derfor en rekkefølgebestemmelse som har hindret videre utbygging. Nå er dette løst ved at et spleiselag mellom Telemark og Vestfold fylkeskommune, Bypakke Grenland, private grunneiere og Porsgrunn kommune som deler på regningen for utbyggingen.

Anbudet for prosjektet er lyst ut og veianlegget vil stå ferdig i slutten 2023. Dette vil bety at hele området kan utvikles videre og flere større aktører har vist interesse for å etablere seg. Tesla vil blant annet bygge et stort regionalt service- og salgssenter og de eksisterende grunneierne vil også nå kunne realisere utbyggingsplaner. Svært mange av disse bedriftene har virksomhet knyttet til elektrobransjen. Laugstol, som er kanskje er regionens største elektroentreprenør, har selv et større utviklingsprosjekt på gang for sin del av området og vi har nettopp ferdigstilt 1. byggetrinn der vi har rehabilitert eksisterende bygningsmasse i Floodmyrvegen 26. Porsgrunn kommune ville derfor legge markeringen til vårt bygg som de mener er svært representativt og da særlig siden også næringsminister Jan Christian Vestre også gjerne ville delta i markeringen. Bakgrunnen er at et slikt felles offentlig/privat utviklingsprosjekt kan være et eksempel på hvordan regjeringen ser for seg næringsutvikling i tiden framover. På bildet under ser man blant annet næringsministeren i samtale med administrerende direktør i Laugstol, Kjetil Mikelborg, mens fylkesordfører Terje Riis-Johannesen lytter til hva Porsgrunn kommunes ordfører Robin Koss sier. Ved bordet sitter også prosjektleder og byggeleder fra Vestfold og Telemark fylkeskommune og sjef for kommunalteknikk i Porsgrunn kommune.

Naeringsbesok2