English (UK)

Nytt dobbeltspor Venjar

I prosjektet nytt dobbeltspor Venjar – Eidsvoll Nord, hvor Bane NOR forlenger dobbeltsporet på Gardermobanen til Eidsvoll og etablerer nytt dobbeltspor på Dovrebanen er Laugstol UE med ansvar for alle høyspennings- og telearbeider.

Onsdag 08.06.2022 var turen kommet til å montere antennemaster for GSM-R som skal sikre telefonkontakt mellom tog og togleder. Antennemasta ved Julsruddalsevja er plassert på en odde ute i Vorma uten veiforbindelse. Løsningen ble å montere masten som er 18 meter høy og veier over 1 tonn ferdig for så å fly denne ut i et stykke og sette den på plass på fundamentet.

 «Kudos for strålende innsats til teamet på Eidsvoll med Stein Erik, Knut Egil, William, Frode, og Espen», sier prosjektleder Georg Kalland.

Stein Erik

Gruppe med helikopter2