English (UK)

Styring av vei/gatebelysning i Sandefjord

Tidligere i år begynte Sandefjord kommune å registrere aktivitet i Sverres gate med hjelp av sensorteknologi. Formålet er å kartlegge trafikken gjennom døgnet for å se om det er mulig å redusere styrken på gatebelysningen ytterligere på tider av døgnet hvor det er lite trafikk. Klarer man det vil man både spare miljøet, kutte kostnader og samtidig redusere lysforurensning. Kommunen vil da bare lyse opp det som er nødvendig for å kunne opprettholde trygge gater og byrom der mennesker ferdes.