English (UK)

Energivinduet

Infoskjermløsning som viser energiforbruket i «realtime». Ansatte får et bevist forhold til bruken av energi og vil med økt fokus kunne bidra til å redusere forbruket.

Energivinduet wide2

Ved å ha fokus og bevisstgjøring rundt energiforbruket vil en kunne oppnå besparelser i energiforbruket.

Vi har derfor utviklet en skjermløsning som baserer seg på å visualisere energiforbruket «live». Energiforbruket som vises er aldri eldre en 1 time.

Følgende sider leveres:

  • Forbruk siste 4 mnd samt visualisering av spart energi
  • Døpgnprofiler siste 7 døgn på timenivå
  • Infoside om bygget og/eller prosjektet
  • YR.NO

4 sider som bruker selv kan administrere.

En installasjon av et slikt system vil føre til mer bevisstgjøring rundt bruken av energi, noe som kan redusere energiforbruket med mellom 5 og 10% (ref. Enova, EOS og fokus på energiforbruk).

Om en eksempelvis har et bygg som bruker 600 000 kWh/år, vil en kunne oppnå en besparelse på 60 000kWh/år. Det vil si, med en energipris på 95 øre/kWh, at en årlig vil spare ca. 57 000,-.

Skjermen monteres gjerne i inngangspartier, fellesarealer, møterom osv. der folk lett kan se og følge med på energiforbruket.

Spørsmål?

jon olav ostebovik
Jon Olav Østebøvik
Daglig leder - Energiservice

Våre produkter og løsninger

inspeksjon
SD-anlegg

Vi har siden 1997 vært leverandør av SD-anlegg. Vi leverer systemer (SD-anlegg) og produkter for energieffektivisering og driftskontroll av bygg og anlegg for privat næringsvirksomhet og offentlig forvaltning.

SD-anlegg

Energivinduet wide2
Energivinduet

Infoskjermløsning som viser energiforbruket i «realtime». Ansatte får et bevist forhold til bruken av energi og vil med økt fokus kunne bidra til å redusere forbruket.

Energivinduet

Smelt
SMELT

Basert på optimal og intelligent styring, værprognoser og erfaringskurver.

SMELT

ENS portalen 4
ENS-portalen

ENS-Portalen er del av Norges største nettverk av styrings- og overvåkningssystemer.

ENS-portalen

Automasjon
Automasjon

Som en del av Expertnettverket til Eaton leverer vi PLS-løsninger til industri, næring og samferdsel. Alt fra små pumpestasjoner til større applikasjoner. Ta kontakt så finner vi sammen gode løsninger.

Automasjon