English (UK)

SD-anlegg

Vi har siden 1997 levert systemer (SD-anlegg) og produkter for energieffektivisering og driftskontroll av bygg og anlegg for privat næringsvirksomhet og offentlig forvaltning.

Vi er forhandler av sentral driftskontrollanlegg ( SD-anlegg av type EMS ) fra EM-Systemer.

EMS er et norskutviklet, meget brukervennlig og funksjonelt system. Systemet er basert på en sentral server tilknyttet lokale styringsenheter via bus-kabel.

Vi ønsker å bidra til økt lønnsomhet hos kunden gjennom redusert energiforbruk, lavere effektuttak, forbedret innemiljø samt effektivisert forvaltning, drift og vedlikehold.

Vi legger stor vekt på kunnskap om energiøkonomisering og effektiviseringstiltak, og tilbyr opplæring og driftsstøtte til våre kunder for å realisere innsparingspotensialet.

Gjennom samarbeidspartnere tilbys 3. parts finansiering av investeringen.

Alle våre SD-Anlegg er integrert med vårt styrings- og overvåkningssystem: ENS-portalen 

Spørsmål?

jon olav ostebovik
Jon Olav Østebøvik
Daglig leder - Energiservice

Våre produkter og løsninger

inspeksjon
SD-anlegg

Vi har siden 1997 vært leverandør av SD-anlegg. Vi leverer systemer (SD-anlegg) og produkter for energieffektivisering og driftskontroll av bygg og anlegg for privat næringsvirksomhet og offentlig forvaltning.

SD-anlegg

Energivinduet wide2
Energivinduet

Infoskjermløsning som viser energiforbruket i «realtime». Ansatte får et bevist forhold til bruken av energi og vil med økt fokus kunne bidra til å redusere forbruket.

Energivinduet

Smelt
SMELT

Basert på optimal og intelligent styring, værprognoser og erfaringskurver.

SMELT

ENS portalen 4
ENS-portalen

ENS-Portalen er del av Norges største nettverk av styrings- og overvåkningssystemer.

ENS-portalen

Automasjon
Automasjon

Som en del av Expertnettverket til Eaton leverer vi PLS-løsninger til industri, næring og samferdsel. Alt fra små pumpestasjoner til større applikasjoner. Ta kontakt så finner vi sammen gode løsninger.

Automasjon