English (UK)

ENS-portalen

ENS-Portalen er del av Norges største nettverk av styrings- og overvåkningssystemer.

En webportal der du selv kan styre samtlige av dine oppkoblede anlegg på avstand og samtidig få et overblikk over hvordan energianvendelsen ser ut i dine byggninger.

Byggenes lokale installasjon (styrings- ogh overvåkningssystem) sender blant annet informasjon om energiforbruket og alarm samt status og backupfiler til ENS-portalen.

Det eneste som kreves er at styrings- og overvåkningsanlegget er oppkoblet mot internettet slik at de ulike anleggene kan kommunisere fritt med ENS- Portalen.

Kommunikasjonen skjer enten via internett eller via privat VPN kommunikasjon. Noe som er til stor hjelp hvis du har flere bygninger og ikke vil være avhengig av nettverks resurser.

Spørsmål?

jon olav ostebovik
Jon Olav Østebøvik
Daglig leder - Energiservice

Våre produkter og løsninger

inspeksjon
SD-anlegg

Vi har siden 1997 vært leverandør av SD-anlegg. Vi leverer systemer (SD-anlegg) og produkter for energieffektivisering og driftskontroll av bygg og anlegg for privat næringsvirksomhet og offentlig forvaltning.

SD-anlegg

Energivinduet wide2
Energivinduet

Infoskjermløsning som viser energiforbruket i «realtime». Ansatte får et bevist forhold til bruken av energi og vil med økt fokus kunne bidra til å redusere forbruket.

Energivinduet

Smelt
SMELT

Basert på optimal og intelligent styring, værprognoser og erfaringskurver.

SMELT

ENS portalen 4
ENS-portalen

ENS-Portalen er del av Norges største nettverk av styrings- og overvåkningssystemer.

ENS-portalen

Automasjon
Automasjon

Som en del av Expertnettverket til Eaton leverer vi PLS-løsninger til industri, næring og samferdsel. Alt fra små pumpestasjoner til større applikasjoner. Ta kontakt så finner vi sammen gode løsninger.

Automasjon